shuriken

Regular price £20.00

Shipping calculated at checkout.

Set of 3 Shuriken

7mm square

14cm long (approx)

Similar in style to Meifu Shinkage Ryu shuriken